Zalecenia dla pacjentów

 

  • osoby wykonujące badania powinny zgłaszać się na czczo, wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej żadnych używek(alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne),
  • osoby pobierające świadczenie rentowe lub posiadające stopień niepełnosprawności powinny posiadać aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności,
  • osoby używające okularów powinny posiadać je ze sobą,
  • osoby przewlekle stosujące leki powinny zabrać je ze sobą lub posiadać ich spis,
  • kierowcy, osoby pracujące w narażeniu na hałas oraz osoby diagnozowane w kierunku choroby zawodowej słuchu powinny unikać ekspozycji na hałas, przez co najmniej 16 godzin przed badaniem,
  • osoby zgłaszające się w celu wykonania testów alergicznych powinny odstawić leki przeciwhistaminowe i sterydowe doustne na 2 tygodnie przed ustalonym terminem badania, po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.
 

 

Zalecenia dla pacjenta dotyczące przygotowania do badania laboratoryjnego oraz pobierania i dostarczania materiału do badań laboratoryjnych:

1. Przed pobraniem krwi do analiz pacjent powinien:
- Pozostawać na czczo (nie przyjmować posiłków co najmniej 12 h przed pobraniem)
- Na badanie lipidogramu (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy) nie przyjmować posiłków 16 h, co oznacza ostatni niskokaloryczny posiłek o godzinie 17 dnia poprzedniego
- Unikać stresu i znacznych wysiłków fizycznych
- Oddać krew najlepiej w godzinach rannych
- Ciężarna na badanie testu obciążenia 50 g glukozy (test przesiewowy) – nie wymaga się przeprowadzenia na czczo

 

2. Przed oddaniem moczu do analiz pacjent powinien:
- Mocz do wykonywanego rutynowo badania ogólnego pozyskiwany jest od osób badanych z pierwszej porannej mikcji, po wypoczynku nocnym, na czco, przy zachowaniu dotychczasowej diety.
 

Postępowanie – Oddać pierwszy poranny mocz ze środkowego strumienia po uprzednim dokładnym umyciu okolic cewki moczowej ciepłą wodą do czystego jednorazowego naczynia (jednorazowe pojemniki można pobrać w laboratorium lub nabyć w aptece); dostarczyć świeży mocz do laboratorium w ciągu 2 h od pobrania

 

Dotyczy przygotowania do pobrania krwi oraz oddania moczu:

  • pacjent powinien pozostawać przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu leczenia

 

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

Poprzednia strona: Rejestracja na badania  Następna strona: Godziny pracy poradni i pracowni