Realizacja zadań

  • Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy.
  • Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.
  • Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochroną zdrowia pracujących.
  • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń o podjęciu oraz zakończeniu działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, wykonywanej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz innych rejestrów.
  • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach oraz dokumentacji z kontroli pjsmp zarejestrowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.
  • Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, niepełnoletnich słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego
Poprzednia strona: Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia  Następna strona: PTMP