Laboratorium Diagnostyczne


Nr ewidencyjny Laboratorium w rejestrze KIDL:

0442

Kierownik Laboratorium:

mgr Agnieszka Piechowska –  specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Kontakt:

tel. 41 34-79-750 – kierownik
```````
41 34-79-749
– stanowisko rejestracji badań laboratoryjnych

e-mail: ap@womp.com.pl

Kadra:

Zespół Laboratorium WOMP w Kielcach stanowią:
Diagności laboratoryjni                      – 3 osoby (w tym jedna z II stopniem specjalizacji);
Starszy technik analityki medycznej – 1 osoba

Laboratorium czynne:

poniedziałek – piątek                     
godz. 7:00 14:35,

pobieranie materiału do badań   
godz. 7:15 13:00,

wydawanie wyników badań          
godz. 7:15 – 14:35.

Zakres działalności:

Wykonujemy badania z zakresu hematologii, biochemii klinicznej, analityki ogólnej oraz wykrywania substancji uzależniających, porfiryn oraz kwasu delta-aminolewulinowego (ALA) w moczu, immunodiagnostyki alergologicznej oraz infekcyjnej związanej z ekspozycją zawodową, wynikających z:

  • realizacji zadań statutowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
  • realizacji podpisanych przez Ośrodek umów w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi,
  • jak również na prywatne zlecenia, odpłatnie wg cennika WOMP w Kielcach.

Zaplecze aparaturowe:

Analizator hematologiczny 5 diff + retikulocyty – PENTRA 120 Retic
Analizator biochemiczny – PENTRA 400
Analizator badań gazometrycznych, elektrolitów i oksymetrii – COBAS b 221
Analizator moczu – DIRUI  H 100
Automatyczny czytnik do badań ELISA – BioTek ELX 800

Poprzednia strona: Rehabilitacja  Następna strona: Pracownie Laboratorium