Pracownia AnalitykiPracownia AnalitykiBadanie ogólne moczu

Nowej klasy aparat do analizy moczu moczu DIRUI H100 z automatyczną korektą zasadowego pH koloru moczu, eliminującą interferencje w oznaczeniach bilirubiny, leukocytów, pH, ciężaru właściwego i białka gwarantuje wiarygodny wynik.

Zaburzone parametry chemiczne moczu (glukoza, białko) weryfikuje się metodami biochemicznymi na analizatorze PENTRA 400. Składniki morfotyczne moczu (nabłonki, leukocyty, erytrocyty, wałeczki, flora bakteryjna, składniki mineralne i inne) każdorazowo ocenia się w badaniu mikroskopowym.

Substancje uzależniające

W ofercie pracowni posiadamy również szybkie profesjonalne testy do wykrywania substancji uzależniających w moczu, tj.

  • amfetamina
  • kokaina
  • opiaty (morfina, heroina),
  • produkty uzyskiwane z konopi indyjskich (marihuana, haszysz)
  • barbiturany

Porfiryny, kwas deltaaminolewulinowy

W moczu oznaczamy również prekursory zaburzenia procesu regulacji syntezy hemu, tj. kwas delta-aminolewulinowy – ALA (metoda ilościowa) oraz porfiryny (metoda jakościowa).

Związki te oznacza się przy narażeniu na ołów, rtęć oraz przy zatruciach arszenikiem a także u chorych na porfirie.

Porfirie jest to grupa wrodzonych lub nabytych schorzeń wynikających z zaburzenia działania enzymów w szlaku syntezy hemu, zwanym również szlakiem porfiryn. Klasyfikuje się je jako porfirie wątrobowe, porfirie erytropoetyczne lub porfirie skórne, w zależności od tego gdzie występuje nadprodukcja i nadmierna kumulacja porfiryn (lub ich chemicznych prekursorów). Objawy porfirii mogą pojawiać się zaraz po urodzeniu, częściej jednak spotyka się je u dorastającej młodzieży. Objawy porfirii wywołuje najczęściej światło słoneczne (głównie UV), gromadzące energię w pierścieniu porfirynowym. Innymi czynnikami są: alkohol, leki, stres, a także głodówka.

Produkty metabolizmu porfiryn wydalają się z moczem lub kałem, stąd przybiera on czerwoną barwę. Skóra chorego na porfirię czerwienieje na słońcu. Inne objawy porfirii to: uczucie słabości kończyn, utrata czucia lub parestezje, czerwono-szare przebarwienia zębów (ze względu na odkładanie się uroporfiryny i moproporfiryny w kościach i zębach). W ostrym przebiegu choroby może dochodzić do oparzeń skóry, a w formie przewlekłej do wypadania lub (rzadziej) nadmiernego wzrostu włosów. Porfiria w sporadycznych przypadkach może doprowadzić nawet do zgonu.

Pozostałe pracownie- zobacz

Poprzednia strona: Pracownia RKZ i Oksymetrii  Następna strona: Pracownia Immunodiagnostyki