Pracownia Hematologii

Pracownia Hematologii


Morfologia krwi obwodowej – pełny obraz

Nowoczesny analizator hematologiczny PENTRA 120 Retic umożliwia uzyskanie ponadstandardowej informacji w wyniku oznaczenia próbki morfologii krwi.

Zalety analizatora:

  • Możliwość wykrycia nieprawidłowości w układzie białokrwinkowym (różnicowanie leukocytów na 5 populacji z dodatkowym wychwytem i oznaczeniem populacji atypowych limfocytów oraz frakcji komórek niedojrzałych);
  • Możliwość precyzyjnego diagnozowania niedokrwistości (mikrocytoza, makrocytoza, hypochromia, anizocytoza)
  • Możliwość wczesnej oceny wydolności układu czerwonokrwinkowego poprzez automatyczną analizę retikulocytów (8 parametrów retikulocytarnych – nieocenione wskaźniki w diagnozowaniu niedokrwistości)
  • Możliwość wychwycenia zmian w układzie płytek krwi (wielkość płytek krwi, agregaty płytkowe)
  • Zastosowanie ekologicznych, bezcyjankowych, przyjaznych dla środowiska odczynników
  • W pełni technicznie automatyczne oznaczenie ( podajnik próbek, automatyczne mieszanie zawartości materiału z funkcją przebijania korka probówki, wyrzutnik próbek) zmniejsza do minimum kontakt z badanym materiałem – bezpieczeństwo pracy

Nowe możliwości diagnostyczne

Analiza retikulocytów – prekursorów populacji erytrocytów (krwinek czerwonych) dostarcza nieocenionych wskaźników w diagnozowaniu niedokrwistości. Dzięki możliwościom naszego analizatora zapewniamy uzyskanie najpełniejszego zakresu wskaźników stanów, sygnałów alarmowych i danych służących do rozpoznania niedokrwistości. Nowoczesna metoda pomiarowa zastosowana w naszym laboratorium daje możliwość oznaczenia 8 parametrów retikulocytarnych:

Liczba retikulocytów:

RET mln/μl wartość bezwzględna
RET % wartość względna

Retikulocytoza skorygowana

CRC % wartość skorygowana o wielkość hematokrytu

Klasy dojrzewania retikulocytów:

RET H %
RET M %
RET L %

Frakcja retikulocytów niedojrzałych:

IRF frakcje RET H + RET M

Średnia objętość retikulocytu

MRV fl

CRC – parametr, który w przypadku niedokrwistości normocytowej jest bezpośrednim
wskaźnikiem służącym do rozpoznania niedokrwistości regenerującej się lub nie
regenerującej się

IRF – parametr, który prognozuje spadek lub wzrost odnowy układu czerwonokrwinkowego
w warunkach niedokrwistości
IRF poniżej zakresu referencyjnego – zahamowanie odnowy
IRF powyżej zakresu referencyjnego – pobudzenie odnowy

MRV – parametr, który wskazuje efekty leczenia niedokrwistości mikrocytowej po podaniu żelaza
już po 2 dniach, w odróżnieniu do MCV (średnia objętość erytrocytu), który wzrasta
dopiero po 3 tygodniach

Pozostałe pracownie- zobacz
Poprzednia strona: Pracownie Laboratorium  Następna strona: Pracownia Biochemii