Pracownia Immunodiagnostyki


Pracownia Immunodiagnostyki

Immunodiagnostyka alergologiczna

Jako laboratorium medycyny pracy prowadzimy diagnostykę  alergologiczną w  zakresie alergii  zawodowej oznaczając  przeciwciała IgE całkowite oraz IgE specyficzne,  powstałe na skutek działania alergenów w środowisku pracy

Oznaczanie alergenowo swoistych przeciwciał IgE w surowicy z alergenami zawodowymi to oprócz punktowych testów skórnych badania służące ocenie nadwrażliwości na dane czynniki u pacjenta. Osoba z wynikami dodatnimi obarczona jest zwiększonym ryzykiem wystąpienia alergii zawodowej. Oznaczenia alergenowo swoistych IgE można wykonać nawet w czasie przyjmowania leków. Również czynniki utrudniające interpretację testów skórnych, tj. współistniejące choroby skóry, mała reaktywność skóry obserwowana często u ludzi po 50 r.ż., nie mają wpływu na wynik poziomu przeciwciał.

Pojedyncze alergeny oraz panele alergenów zawodowych dostępne w naszej ofercie:

 

Immunodiagnostyka infekcyjna

Prowadzimy diagnostykę chorób infekcyjnych o podłożu zawodowym – choroby odkleszczowe (borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu)

Borelioza jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię Borrelia burgdorferi przenoszoną przez kleszcze. Na tle chorób zawodowych borelioza stanowi 75% wszystkich chorób zakaźnych pochodzenia zawodowego w Polsce. W województwie świętokrzyskim liczba zachorowań na boreliozę pochodzenia zawodowego w ostatnich latach wzrasta. Nie są dostępne obecnie szczepienia ochronne. Borelioza jest najczęściej zespołem objawów obejmującym skórę, stawy, układ nerwowy a także  układ krążenia. Zakażenie niewłaściwie leczone lub zbyt późno wdrożona terapia powoduje przejście w fazę przewlekłą, która może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w wielu narządach. Ze względu na różnorodność objawów i podobieństwo do wielu innych schorzeń rozpoznanie boreliozy jest trudne i opiera się na objawach klinicznych oraz badaniach laboratoryjnych. Specyficzne badania diagnostyczne  potwierdzające  zakażenie  krętkiem  Borrelia  są  niezbędnym  narzędziem w rozpoznaniu i diagnostyce boreliozy.

W  naszym  laboratorium zapewniamy  dwuetapową  diagnostykę   boreliozy – zgodnie z  zaleceniami  Polskiego  Towarzystwa  Epidemiologów i  Lekarzy  Chorób  Zakaźnych:

I  etap – oznaczanie przeciwciał IgG lub IgM  - immunoenzymatyczny test techniką ELISA
II etap – oznaczanie swoistości przeciwciał IgG lub IgM techniką Western Blot
(rekomendowane potwierdzenie swoistości przeciwciał)

 

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest poważną chorobą wirusową, która grozi ciężkimi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Przed KZM można chronić się za pomocą szczepionki. Ze względu na różną odpowiedź na szczepienie u poszczególnych osób (wytworzenie odpowiedniej odporności lub nie, utrzymywanie się odporności przez wiele lat od szczepienia lub jej spadek) istnieje obecnie możliwość sprawdzenia odporności poszczepiennej za pomocą specjalistycznego testu diagnostycznego.

Prowadzimy specjalistyczną diagnostykę odporności poszczepiennej kleszczowego zapalenia mózgu.
Oznaczanie poziomu przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi KZM pozwala  ustalić  wskazania  do  ochronnych  szczepień  przypominających  przeciwko  KZM.
W przypadku utrzymywania się wysokiego poziomu przeciwciał  nie jest koniecznym powtórne szczepienie, natomiast u osób, które pomimo szczepienia nie nabyły odporności można potwierdzić konieczność podania dodatkowej dawki szczepionki.

Uwaga: decyzję o podaniu lub odroczeniu szczepionki zawsze podejmuje lekarz

 

Pozostałe pracownie- zobacz
Poprzednia strona: Pracownia Analityki  Następna strona: Zapewnienie jakości badań