Pracownia RKZ i Oksymetrii


Pracownia RKZ i Oksymetrii

Pracownia dysponuje wieloparametrowym wysokiej klasy analizatorem parametrów krytycznych COBAS b 221,
na którym wykonujemy:

  • badania gazometryczne (pH, PO2, pCO2, HCO3-, SO2) przydatne w ocenie wydolności układu oddechowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) wynikającą z narażenia zawodowego
  • oznaczenia elektrolitów – sód, potas
  • oznaczenia frakcji hemoglobiny , tj. hemoglobina tlenkowęglowa (COHb) przy narażeniu na tlenek węgla oraz methemoglobina (MetHb) powstająca w organizmie pod wpływem niektórych czynników chemicznych, np. azotynów

Nowoczesne bezobsługowe mikroelektrody, automatyczny system kalibracji, pakiety oryginalnych, stabilnych odczynników i roztworów kontrolnych zapewniają, że wykonywane badania odznaczają się wysoką precyzją i dokładnością.


Pozostałe pracownie- zobacz
Poprzednia strona: Pracownia Biochemii  Następna strona: Pracownia Analityki