Tryb zgłaszania się do LaboratoriumTryb zgłaszania się do Laboratorium

 

Do naszego laboratorium pacjent zgłasza się z wystawioną Rejestracji ogólnej WOMP lub Rejestracji badań profilaktycznych  kartą  obiegową,  która  stanowi  formę  skierowania  na  badania  oraz  po  uiszczeniu w  Kasie  WOMP opłaty za badania (w przypadku badań płatnych).

 

I. Pacjent zgłaszający się do Ośrodka w ramach:

  • czynnego poradnictwa i działalności orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
  • badań pracowników ochrony
  • badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Rejestracja ogólna lekarz medycyny pracy skierowanie na badania Laboratorium

II. Pacjent zgłaszający się do Ośrodka w ramach:

  • badań profilaktycznych
  • badań do celów sanitarno-epidemiologicznych

Rejestracja badań profilaktycznych skierowanie na badania Laboratorium


III. Pacjent zgłaszający się do Ośrodka w ramach:

  • badań kierowców
  • umowy zawartej z ZUS

Rejestracja ogólna → skierowanie na badania → Laboratorium

IV. Pacjent wykonujący badania prywatnie:

Rejestracja ogólna skierowanie na badania kasa WOMP LaboratoriumW Laboratorium pacjent zgłasza się do stanowiska - Rejestracja badań laboratoryjnych, nr 017.pozostałe informacje- zobacz

Poprzednia strona: Informacje dla pacjenta  Następna strona: Przygotowanie do badań