Wyniki badańWyniki badań

 

  • Badania w naszym Laboratorium wykonywane są w  dniu pobrania materiału a czas oczekiwania na wynik zmniejszony jest do niezbędnego minimum, tak aby pacjent mógł być obsłużony kompleksowo w ciągu jednego dnia
  • Badania przeciwciał IgE (diagnostyka alergii) oraz IgM, IgG  (borelioza, KZM) wykonuje się dwa razy w miesiącu, czas oczekiwania na wynik trwa do 14 dni
  • Wyniki badań pacjentów WOMP dostarczane są do gabinetu lekarza medycyny pracy
  • Wyniki badań wykonywanych prywatnie pozostają do odbioru w Laboratorium osobiście lub przez osobę upoważnioną na podstawie pisemnego upoważnienia
  • Upoważnienie do odbioru wyników badań powinno zawierać dane osobowe – imię, nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru wyniku oraz czytelny podpis upoważniającego
  • Informujemy, że nie udzielamy telefonicznie informacji o wynikach badań

 

Wydawanie wyników badań

Laboratorium – Rejestracja badań laboratoryjnych, nr 017

codziennie

godz. 7:15 - 14:35

 

 

Wykwalifikowany personel

nowoczesne zaplecze aparaturowe

profesjonalnie prowadzona kontrola jakości

zapewniają

wysoką wiarygodność wyników badań

uzyskiwanych w Laboratorium WOMP w Kielcachpozostałe informacje- zobacz

Poprzednia strona: Przygotowanie do badań  Następna strona: Oferta badań