Zapewnienie jakości badań


Zapewnienie Jakości Badań

Realizując cele Polityki Jakości wydanie wiarygodnego wyniku badania w optymalnym czasie jest naszym nadrzędnym celem przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz komfortu pacjenta i personelu laboratorium. Każda czynność diagnostyczna w naszym laboratorium jest wystandaryzowana dzięki stworzonym na podstawie normy PN-EN ISO 15189 procedurom oraz instrukcjom postępowania.

Systemem Zarządzania Jakością w naszym Laboratorium objęty jest każdy etap procesu diagnostycznego, tj.

  • etap przedanalityczny (rejestracja pacjenta – weryfikacja danych, sprawdzenie przygotowania do badania; pobieranie materiału do badań; transport materiału; monitoring warunków środowiska pracy, przechowywania odczynników i sprzętu, utrzymania aparatury)
  • etap analityczny (przechowywanie i przygotowanie materiału do badania, kontrola jakości badań, wykonywanie oznaczeń, weryfikacja wyników badań)
  • etap postanalityczny (opracowanie i autoryzacja wyników badań, wydawanie wyników, archiwizacja danych)

Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości:

Każdy parametr oznaczany w naszym laboratorium podlega wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
z określeniem precyzji, dokładności i jakości stosowanej metody we współpracy z systemem STANDLAB.Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości:

Jesteśmy stałym uczestnikiem krajowych oraz międzynarodowych sprawdzianów wiarygodności analiz medycznych uzyskując corocznie zaświadczenia i certyfikaty. Uczestniczymy w sprawdzianach organizowanych przez:

  • Centralny Ośrodek Badań i Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Sprawdzian Powszechny Łódź w zakresie hematologii, biochemii klinicznej i parametrów krytycznych (gazometria, elektrolity);

  • Kolegium Medycyny Laboratoryjnej ProQuality – Program Zewnętrznej Oceny Jakości, Sprawdzian EQAhem Gdańsk w zakresie badania mikroskopowego krwi obwodowej;

  • Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych – Międzynarodowy Sprawdzian LABQUALITY Helsinki w zakresie hematologii (retikulocyty, rozmaz krwi obwodowej), badania ogólnego moczu, oznaczania substancji uzależniających w moczu, oznaczeń hemoglobiny glikowanej, badania przeciwciał IgG oraz IgM w kierunku boreliozy, oceny glukometru, oceny czytnika ELISA;

  • Centrum Zapewnienia Jakości i Standaryzacji w Medycynie Laboratoryjnej – Międzynarodowy Sprawdzian INSTAND Dusseldorf w zakresie oceny oznaczeń alergologicznych (specyficzne oraz całkowite IgE)

Mając świadomość stałego rozwoju medycyny laboratoryjnej dbamy również o doskonalenie zawodowe. Prenumerujemy czasopisma fachowe - "Badanie i Diaqgnoza", "Diagnosta Laboratoryjny", "Diagnostyka Laboratoryjna", "Medycyna po Dyplomie". Diagności laboratoryjni jako członkowie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej aktywnie uczestniczą w szkoleniach i konferencjach naukowych z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej oraz medycyny, w tym również medycyny pracy.Poprzednia strona: Pracownia Immunodiagnostyki  Następna strona: Informacje dla pacjenta