Rok 2019

 

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy
oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy
„Strefa edukacji na rzecz ochrony i zdrowia w pracy”
w dniu 7 czerwca  2019r.

 

W piątek 7 czerwca WOMP w Kielcach brał udział w akcji profilaktyczno-edukacyjnej  w tzw. strefie edukacyjnej w czasie trwania Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych. „Strefa edukacyjna na rzecz ochrony i zdrowia w  pracy” zorganizowana została przez  Okręgową Inspekcję Pracy w Kielcach. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych wśród osób odwiedzających Targi. Każdemu z uczestników akcji wykonano badania profilaktyczne oraz udzielono indywidualnych porad.

 

 

Akcja profilaktyczno –edukacyjna
„Budzenie Sienkiewki”
31. 05.2019r.

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach  współuczestniczył w akcji promocyjno-edukacyjnej, która odbyła się 31 maja na Placu Artystów w Kielcach. Akcja zorganizowana  została przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Celem akcji było zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa.  W ramach w/w akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzili bezpłatne badania oraz edukację indywidualną połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

 

 

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów
 „Dni Bezpieczeństwa Cementowni Ożarów S.A.”
 w dniu 22 maja 2019r.


W środę  22 maja Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na zaproszenie Cementowni  Ożarów  uczestniczył w akcji pt. „Dni Bezpieczeństwa Cementowni Ożarów”. Pracownicy uczestniczący w akcji  skorzystali  z badań: stężenia glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz pomiaru  PEF. Uczestnicy akcji korzystający z  bezpłatnych badań  otrzymali również edukację indywidualną połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

 

                    

 

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów „100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy”
w dniu 17 maja 2019r.

W piątek  17 maja Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na zaproszenie Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach  uczestniczył w akcji poświęconej obchodom „100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy” Uczestnicy akcji wysłuchali wykładu szkoleniowego oraz skorzystali z bezpłatnych badań: stężenia glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz  otrzymać materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna

w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia”

 

W poniedziałek  8 kwietnia Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na zaproszenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze uczestniczył w akcji poświęconej obchodom Światowego Dnia Zdrowia. Uczestnicy akcji mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań: stężenia glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz PEF, wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz  otrzymać materiały edukacyjne.

 

 

 

Poprzednia strona: Archiwum Promocji Zdrowia  Następna strona: Media o nas