Gabinet edukacji prozdrowotnej

 

Gabinet edukacji prozdrowotnej funkcjonuje w WOMP w Kielcach od 2008 roku. Pacjenci ośrodka indywidualnie uzyskują wiedzę w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej, ochrony narządu słuchu  oraz  zdrowego stylu życia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, nadwagi, niedowagi, otyłości oraz zdrowej diety. Wykonywane są także: badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, PEF, pomiary antropometryczne (waga ciała, pomiar fałdu tłuszczowego), obliczenie wartości BMI oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

Wykorzystane w gabinecie materiały edukacyjne zostały opracowane przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. Są one przekazywane beneficjentom programów promocji zdrowia realizowanych w WOMP oraz uczestnikom akcji profilaktyczno-edukacyjnych organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.