Świętokrzyskie Centrum Promocji Zdrowia w Środowisku

 

Świętokrzyskie Centrum Promocji Zdrowia w Środowisku (ŚCPZwŚ) działalność swoją zainaugurowało w dniu 9 listopada 2004 r. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w trakcie trwania Sympozjum „Partnerstwo i współdziałanie na rzecz zdrowia w środowisku”.

 

ŚCPZwŚ realizuje następujące cele i zadania:

  • zintegrowanie polityki w ochronie zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego;
  • programowanie działań prozdrowotnych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi ludności regionu świętokrzyskiego;
  • budowanie lokalnych struktur oraz sojuszy na różnych szczeblach organizacyjnych wspierających promocję zdrowia
  • rozwijanie i popularyzowanie koncepcji promocji zdrowia w środowiskach oraz zachęcanie do jej wdrażania;
  • zapewnienie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia pracujących;
  • konsultowanie i opiniowanie lokalnych projektów promocji zdrowia;
  • wsparcie i pomoc merytoryczna podmiotom wdrażającym programy promocji zdrowia.

Pracami ŚCPZwŚ kieruje przewodniczący - Dyrektor WOMP w Kielcach. Siedzibą ŚCPZwŚ jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 2A.

 

Gotowość pracy społecznej na rzecz promocji zdrowia w ramach ŚCPZwŚ zadeklarowały następujące instytucje:

  • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach;
  • Urząd Marszałkowski w Kielcach;
  • Urząd Wojewódzki w Kielcach;
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach;
  • Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • Okręgowa Inspekcja Pracy w Kielcach;
  • Państwowa Wojewódzka Inspekcja Sanitarna w Kielcach;
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach;
  • Przedstawiciele pracodawców i stowarzyszenia pracodawców.

Nie jest to jednak lista zamknięta. Wszystkich zainteresowanych ochroną zdrowia pracujących i szeroko rozumianą promocją zdrowia zachęcamy do aktywnego włączenia się w działalność w/w koalicji.

Poprzednia strona: Współpraca z sojusznikami  Następna strona: Archiwum Promocji Zdrowia