Zakres świadczeń udzielanych przez WOMP w ramach realizowanych programów promocji zdrowia

Nazwa Programu

Zakres Świadczeń Realizowanych
w Ramach Programu

 

· badania tonometryczne

· badanie dna oka

· biomikroskopia

· badanie pola widzenia

 

· warsztaty edukacyjne dla pracowników

· warsztaty edukacyjne dla uczniów

· edukacja indywidualna

· pomiary antropometryczne
(waga ciała, pomiar fałdu tłuszczowego)

· obliczenie wartości BMI

· pomiar ciśnienia tętniczego

· badanie poziomu glukozy

 

· warsztaty edukacyjne dla pracowników

· warsztaty edukacyjne dla uczniów

· edukacja indywidualna

· badanie poziomu tlenku węgla
w wydychanym powietrzu

· badanie spirometryczne

 

·