Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Współpraca z sojusznikami

Skład Koalicji Antytytoniowej:

1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego

3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

4. Komenda Wojewódzka Policji

5. Kuratorium Oświaty w Kielcach

6. Urząd Miasta Kielce

7. Świętokrzyskie Centrum Onkologii

8. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

9. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

10. Świętokrzyski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

11. Komenda Straży Miejskiej

12. Gazeta „Echo Dnia”

13. Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej

Przejdź do treści