Rehabilitacja

Wraz z postępem cywilizacyjnym lawinowo rośnie liczba pacjentów wymagających leczenia w poradniach i pracowniach rehabilitacyjnych. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach oddaje do Państwa dyspozycji wyspecjalizowaną kadrę fizjoterapeutów współpracującą z lekarzem specjalistą rehabilitacji leczniczej. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, w pełni wyposażone sale zabiegowe i gaabinety rehabilitacji, kameralny nastrój a przede wszystkim naszą wiedzę i umiejętności z dziedziny rehabilitacji, terapii ruchowej i zdrowego stylu życia. Proponując szeroką gamę usług rehabilitacyjnych kierujemy się wieloletnim doświadczeniem, które nakazuje każdego z naszych podopiecznych traktować indywidualnie.

 

Informacje ogólne o dostępności i rodzajach zabiegów wykonywanych w Dziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach

1. Prawo do zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w Dziale Rehabilitacji

WOMP w Kielcach mają osoby:

 • pozostające w stosunku pracy, których schorzenia są następstwem wykonywanej pracy,
 • osoby z rozpoznaną chorobą zawodową,
 • osoby poszkodowane w wyniku wypadków w pracy oraz w drodze do pracy lub z pracy.

2. Na zabiegi rehabilitacji leczniczej w ramach patologii zawodowej bezpośrednio do Działu Rehabilitacji WOMP Kielce mogą kierować:

 • lekarze służby medycyny pracy WOMP Kielce,

3. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne bądź konsultację jest skuteczne po wypełnieniu wszystkich rubryk.

4. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne jest ważne jeden miesiąc co oznacza, że pacjent w przeciągu jednego miesiąca musi zapisać się na zabiegi w przeciwnym razie skierowanie traci swoją ważność.

5. W dniu rozpoczęcia zabiegów – przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów – pacjenci potwierdzają swoje zatrudnienie podpisując oświadczenie.

6. Pacjent może bezpłatnie skorzystać z 10-dniowego cyklu zabiegowego jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego cykl rehabilitacji może zostać przedłużony lub powtórzony. Każdorazowo po pisemnej zgodzie dyrektora i badaniu lekarza rehabilitacji. WYJĄTEK: rehabilitacja w ramach Programu Ochrony Głosu- (Zabiegi fizykalne na krtań oraz odcinek szyjny kręgosłupa) trzykrotnie w ciągu roku.

7. W ciągu roku kalendarzowego pacjent może jednokrotnie bezpłatnie skorzystać z konsultacji lekarza rehabilitacji (na podstawie skierowania na konsultację).

8. Skierowanie na konsultację obowiązuje w danym roku kalendarzowym.

9. Rejestracja na konsultację odbywa się osobiście w rejestracji WOMP w Kielcach ( telefonicznie mogą umawiać się tylko pacjenci z powiatu).

10. Na konsultację do lekarza rehabilitacji WOMP w Kielcach mogą kierować:

 • lekarze służby medycyny pracy WOMP Kielce,
 • lekarze podstawowych jednostek medycyny pracy,

11. W Dziale Rehabilitacji oferujemy zabiegi z zakresu:

Kinezyterapii:
 • usprawnianie funkcjonalne wg metod
 • usprawnianie za pomocą ćwiczeń biernych, wspomaganych, czynnych, czynnych z oporem, izometrycznych
 • usprawnianie z wykorzystaniem koncepcji THERA BAND
 • usprawnianie za pomocą trakcji
 • usprawnianie z wykorzystaniem taśm kinesiologytaping
 • usprawnienie funkcjonalne za pomocą treningu sensomotorycznego oraz ćwiczeń stabilizacyjnych
  z wykorzystaniem systemu Terapi Master
Fizykoterapii:
 • prądy diadynamiczne
 • prądy galwaniczne,
 • TENS
 • prądy interferencyjne,
 • prąd Traberta,
 • prąd Kotza,
 • jonoforezę
 • stymulację mięśni
 • fonoforezę,
 • ultradźwięki
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • laseroterapię
 • krioterapię ciekłym azotem
 • naświetlanie lampą sollux

Masażu:

 • klasyczny

12. Na życzenie pacjenta Dział Rehabilitacji WOMP Kielce może wykonać konsultacje lekarską i zabiegi rehabilitacyjne odpłatnie.

13. Wszystkie rodzaje zabiegów wykonywanych w Dziale Rehabilitacji są wykonywane tylko dla osób aktywnych zawodowo.

14. Na płatną konsultację lekarską nie wymagane jest skierowanie lekarskie.

15. Na zabiegi odpłatne tj zabiegi z zakresu fizykoterapii oraz wyciąg kręgosłupa (trakcję) pacjent musi posiadać skierowanie od lekarza medycyny.

16. Bez skierowania na rehabilitację pacjent może się umówić na: masaż klasyczny, kinesiologytaping i cały zakres ćwiczeń oferowanych w Dziale Rehabilitacji WOMP w Kielcach.

17. Zabiegi odpłatne są wykonywane w cyklach: 5-dniowych lub 10-dniowych.

18. Płatności należy dokonać z góry za cały cykl zabiegów.

19. Dokonanie płatności wraz z wypisaniem karty obiegowej przez fizjoterapeutę staje się potwierdzeniem zapisu na zabiegi.

20. W przypadku niezgłoszenia się na umówiony zabieg WOMP w Kielcach nie zwraca kosztów.

21. W przypadku zdarzeń losowych (pobyt w szpitalu etc) istnieje możliwość wykonania zabiegu w innym terminie.

22. Zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych:

 • Na pierwszą wizytę pacjent jest zobowiązany stawić się z Kartą Obiegową wydaną podczas rejestracji na zabiegi,
 • Podczas pierwszego zabiegu pacjent jest informowany o rodzaju     wykonywanych zabiegów i czasie ich trwania,
 • W czasie trwania zabiegów fizjoterapeutycznych pacjenci zobowiązani są do niekorzystania z telefonów komórkowych.

23. W razie rezygnacji z zabiegów pacjent  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracowników Działu Rehabilitacji - tel. (41) 34-79-747, ( 41) 34-79-746

24. Wszelkich dodatkowych informacji na temat zabiegów i ich charakteru udzielamy pacjentom podczas pierwszego dnia  zabiegów.

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
25-663 Kielce ul. Karola Olszewskiego 2A
tel. +48 41 34-79-701

Dział Rehabilitacji
tel. +48 41 34-79- 746 / 747
czynne poniedziałek – piątek 7:00 – 18:00
Poprzednia strona: Media o nas  Następna strona: Pracownie Laboratorium