Pracownia Hematologii
 
Pracownia Hematologii

 


Morfologia krwi obwodowej – pełny obraz

 

Nowoczesny analizator hematologiczny PENTRA 120 Retic umożliwia uzyskanie ponadstandardowej informacji w wyniku oznaczenia próbki morfologii krwi.

Zalety analizatora:

  • Możliwość wykrycia nieprawidłowości w układzie białokrwinkowym (różnicowanie leukocytów na 5 populacji z dodatkowym wychwytem i oznaczeniem populacji atypowych limfocytów oraz frakcji komórek niedojrzałych);
  • Możliwość precyzyjnego diagnozowania niedokrwistości (mikrocytoza, makrocytoza, hypochromia, anizocytoza)
  • Możliwość wczesnej oceny wydolności układu czerwonokrwinkowego poprzez automatyczną analizę retikulocytów (8 parametrów retikulocytarnych – nieocenione wskaźniki w diagnozowaniu niedokrwistości)
  • Możliwość wychwycenia zmian w układzie płytek krwi (wielkość płytek krwi, agregaty płytkowe)
  • Zastosowanie ekologicznych, bezcyjankowych, przyjaznych dla środowiska odczynników
  • W pełni technicznie automatyczne oznaczenie ( podajnik próbek, automatyczne mieszanie zawartości materiału z funkcją  przebijania korka probówki, wyrzutnik próbek) zmniejsza do minimum kontakt z badanym materiałem – bezpieczeństwo pracy

 

Nowe możliwości diagnostyczne

 

Analiza retikulocytów – prekursorów populacji erytrocytów (krwinek czerwonych) dostarcza nieocenionych wskaźników w diagnozowaniu niedokrwistości. Dzięki możliwościom naszego analizatora zapewniamy uzyskanie najpełniejszego zakresu wskaźników stanów, sygnałów alarmowych i danych służących do rozpoznania niedokrwistości. Nowoczesna metoda pomiarowa  zastosowana w naszym laboratorium daje możliwość oznaczenia 8 parametrów retikulocytarnych:

Liczba retikulocytów: 

RET    mln/μl   wartość bezwzględna
RET    %           wartość względna

Retikulocytoza skorygowana           

CRC    %          wartość skorygowana o wielkość hematokrytu

Klasy dojrzewania retikulocytów:     

RET H %
RET M %
RET L  %

Frakcja retikulocytów niedojrzałych:

IRF    frakcje RET H + RET M

Średnia objętość retikulocytu                       

MRV fl

CRC – parametr, który w przypadku niedokrwistości normocytowej jest bezpośrednim
             wskaźnikiem służącym do rozpoznania niedokrwistości regenerującej się lub nie
             regenerującej się

IRF   – parametr, który prognozuje spadek lub wzrost odnowy układu czerwonokrwinkowego
             w warunkach niedokrwistości 
             IRF poniżej zakresu referencyjnego – zahamowanie odnowy
             IRF powyżej zakresu referencyjnego – pobudzenie odnowy

MRV – parametr, który wskazuje efekty leczenia niedokrwistości mikrocytowej po podaniu żelaza 
             już po 2 dniach, w odróżnieniu do MCV (średnia objętość erytrocytu), który wzrasta 
             dopiero po 3 tygodniach

 

Pozostałe pracownie- zobacz
Poprzednia strona: Pracownie Laboratorium  Następna strona: Pracownia Biochemii