Aktualności

<< <  Strona 2 z 2

04-02-2020 , Informacje
04-02-2020 , Informacje
04-02-2020 , Informacje
 
ministerstwo-zdrowia
bip
wrota świętokrzyskie
Korupcja szkodzi zdrowiu
ePUAP2
20-lecie Województwa Świętokrzyskiego
polska nagroda jakości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w KielcachUWAGA


W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 celem ograniczenia szerzenia się zakażenia WOMP w Kielcach wstrzymuje do odwołania:


1. Rejestrację badań lekarskich i psychologicznych  kierowców
skierowanych decyzją starosty lub prezydenta miasta

2. Zabiegi w Dziale Rehabilitacji

 

Pracowników kierowanych na badania profilaktyczne na podstawie umów zawartych z WOMP przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu badania, tel: 41 34 79 721, 41 34 79 722


Osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura) prosimy,  aby zastosowały się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i odstąpiły od badań w naszym ośrodku.


Apelujemy o wyrozumiałość i stosowanie się do wdrożonych w naszym Ośrodku procedur zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora  Sanitarnego i Instytutu Medycyny Pracy.

Szanowni Państwo
witamy na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Nasz Ośrodek swoją działalnością wpisuje się w system kompleksowej ochrony zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania.
Zapewniamy kompletną obsługę medyczną  dla zakładów pracy i osób indywidualnych z terenu naszego województwa. Mamy nadzieję  że nasza wiedza , praktyczne umiejętności oraz stosowane procedury przy udzielaniu świadczeń spełnią oczekiwania naszych beneficjentów.

 

Świadczenia zdrowotne realizowane przez WOMP w Kielcach:

 • diagnostyka chorób zawodowych
 • konsultacje dla podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • okresowe badania lekarskie po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji
 • świadczenia uzupełniające świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • czynne poradnictwo w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe i parazawodowe
 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania i konsultacje wynikające z realizacji programów promocji zdrowia
 • badania lekarskie i psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, licencję detektywa, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego
 • badania psychologiczne osób wykonujących zawody wymagające pełnej sprawności psychoruchowej
 • badania psychologiczne u osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
 • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową
  Następna strona: O nas