19-02-2018 , Kategoria: Informacje

Badania uczniów 2018


-


Załączniki do Pisma w sprawie Badań lekarskich: Kandydatów / Uczniów / Studentów 2018r.

Załącznik Nr 1 do pisma -Dyrektorzy Szkół

Załącznik Nr 1 do pisma -Rektorzy Uczelni

ROZPORZĄDZENIE w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

ROZPORZĄDZENIE w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami...

Ogłoszenie
Regulamin
Formularz

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy,które zostały wyłonione w drodze Konkursu ofert w dniu 8 maja 2018r

Umowa – Szkoły-2018r.
Załącznik Nr 1 do Umowy-2018r.
Załącznik Nr 2 do Umowy-2018r.
Skierowanie na badania lekarskie kandydatów/uczniów 2018r.