Pielęgniarki pjsmp

19-04-2018 , Kategoria: Informacje

Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek smp


-

Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek smp województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego”  .

Program szkolenia:

  1. Epidemiologia chorób zawodowych.
  2. Idea i strategia wdrażania Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.
  3. Narażenie na pyły zwłókniające w środowisku pracy.
  4. Choroby zawodowe układu oddechowego spowodowane narażeniem na pył zwłókniający - pylice płuc - definicja i rodzaje.
  5. Diagnostyka pylic.
  6. Profilaktyka pylic.
  7. Postępowanie diagnostyczno- orzecznicze w kierunku rozpoznania pylicy jako choroby zawodowej.
  8. Analiza przypadków pylicy krzemowej.

 

Termin: 8.06.2018r. godz. 8:00 (czas trwania szkolenia 6h).

Miejsce: WOMP w Kielcach (sala 101).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa          (6 pkt edukacyjnych). Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 30.05.2018r.,     tel. kontaktowy 41 34 79 742 - Dział Promocji Zdrowia.

Poprzednia strona: Statystyka 2017  Następna strona: Wpis do rejestru