Informacje ogólne

02-06-2020 , Kategoria: Informacje

Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek smp


-

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zaprasza na: szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek smp województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego” .

 

Program szkolenia:

1. Epidemiologia chorób zawodowych.
2. Idea i strategia wdrażania Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.
3. Narażenie na pyły zwłókniające w środowisku pracy.
4. Choroby zawodowe układu oddechowego spowodowane narażeniem na pył zwłókniający - pylice płuc - definicja i rodzaje.
5. Diagnostyka pylic.
6. Profilaktyka pylic.
7. Postępowanie diagnostyczno- orzecznicze w kierunku rozpoznania pylicy jako choroby zawodowej.
8. Analiza przypadków pylicy krzemowej.

 

 

Termin: 05.06.2020r. godz. 8:00 (czas trwania szkolenia 6h).

Miejsce: WOMP w Kielcach (sala 101).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa (6 pkt edukacyjnych). Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 29.05.2020r., tel. kontaktowy 41 34 79 742 - Dział Promocji Zdrowia.