Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

14-12-2018 , Kategoria: Informacje

Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek smp


-
Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek smp województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego” .

Program szkolenia:
1. Epidemiologia chorób zawodowych.
2. Idea i strategia wdrażania Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.
3. Narażenie na pyły zwłókniające w środowisku pracy.
4. Choroby zawodowe układu oddechowego spowodowane narażeniem na pył zwłókniający - pylice płuc - definicja i rodzaje.
5. Diagnostyka pylic.
6. Profilaktyka pylic.
7. Postępowanie diagnostyczno- orzecznicze w kierunku rozpoznania pylicy jako choroby zawodowej.
8. Analiza przypadków pylicy krzemowej.

Termin: 09.01.2019r. godz. 8:00 (czas trwania szkolenia 6h).
Miejsce: WOMP w Kielcach (sala 101).
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa (6 pkt edukacyjnych). Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 03.01.2019r., tel. kontaktowy 41 34 79 742 - Dział Promocji Zdrowia.

Termin kolejnego szkolenia: 06.03.2018r.
  Następna strona: O nas