O nas

14-12-2018 , Kategoria: Informacje

Szkolenie dla lekarzy radiologii i diagnostyki obrazowej


-
Szkolenie dla lekarzy radiologii i diagnostyki obrazowej województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego”

Program szkolenia:
1. Epidemiologia chorób zawodowych.
2. Idea i strategia wdrażania Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.
3. Narażenie na pył zwłókniający w środowisku pracy.
4. Pylice płuc - definicja i rodzaje.
5. Rozpoznawanie pylicy wg. klasyfikacji Międzynarodowego Biura Pracy(ILO)- odczytywanie i opis badania radiologicznego klatki piersiowej.
6. Inne badania w diagnostyce pylic ze szczególnym uwzględnieniem tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości.
7. Analiza przypadków.

Termin: 13.02.2019r. godz. 8:00 (czas trwania szkolenia 6h).
Miejsce: WOMP w Kielcach (sala 101).
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa (6 pkt. edukacyjnych). Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 31.01.2019r. Dział Promocji Zdrowia, tel. 41 34 79 742.