Zalecenia dla pacjentów

29-05-2019 , Kategoria: Informacje

Szkolenie dla lekarzy radiologii i diagnostyki obrazowej


-

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zaprasza na: szkolenie dla lekarzy radiologii i diagnostyki obrazowej województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego”

 

Program szkolenia:

1. Epidemiologia chorób zawodowych.
2. Idea i strategia wdrażania Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.
3. Narażenie na pył zwłókniający w środowisku pracy.
4. Pylice płuc - definicja i rodzaje.
5. Rozpoznawanie pylicy wg. klasyfikacji Międzynarodowego Biura Pracy(ILO)- odczytywanie i opis badania radiologicznego klatki piersiowej.
6. Inne badania w diagnostyce pylic ze szczególnym uwzględnieniem tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości.
7. Analiza przypadków.

 

 

Termin: 20.11.2019r. godz. 8:00 (czas trwania szkolenia 6h).

Miejsce: WOMP w Kielcach (sala 101).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa (6 pkt. edukacyjnych).

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 06.11.2019r.

Dział Promocji Zdrowia, tel. 41 34 79 742.

Poprzednia strona: Rejestracja na badania  Następna strona: Godziny pracy poradni i pracowni