Informacje ogólne

04-02-2020 , Kategoria: Informacje

Szkolenie dla inspektorów bhp


-

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną informujemy, że szkolenie planowane na dzień 07.04.2020r. zostaje przełożone na inny termin, o którym Państwa powiadomimy.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zaprasza na: szkolenie dla inspektorów bhp województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego”.

 

Program szkolenia:

1. Idea i strategia wdrażania Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.
2. Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pyły.
3. Ochrona przed narażeniem na pyły występujące w środowisku pracy.
4. Rola służb BHP przy planowaniu i organizowaniu badań i pomiarów stężeń pyłów na stanowiskach pracy - aspekty prawne i praktyka zawodowa.

 

 

Termin szkolenia: 07.04.2020r. godz. 8:00 (czas trwania szkolenia 8h).

Miejsce szkolenia: Kielecki Park Technologiczny, Kielce, ul. Olszewskiego 6, sala konferencyjna Dolina Krzemowa B.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 20.03.2020r. tel. kontaktowy 41 34 79 742 - Dział Promocji Zdrowia.