Ogłoszenia o naborze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem – specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w formie umowy cywilno-prawnej

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko Kierownika Działu Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza w Dziale Konsultacyjno - Diagnostycznym

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko Kierownika Działu Zarządzania Jakością i Administracji/Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko fizjoterapeuty

Ogłoszenie o naborze dwóch pracowników ochrony (dozór obiektu) na podstawie umowy zlecenia

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza w Dziale Konsultacyjno - Diagnostycznym

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko sprzątaczki

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza w Dziale Konsultacyjno - Diagnostycznym

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza w Dziale Konsultacyjno - Diagnostycznym

Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza w Dziale Konsultacyjno - Diagnostycznym

Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko pielęgniarki w Dziale Konsultacyjno - Diagnostycznym

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko pielęgniarki w Dziale Konsultacyjno - Diagnostycznym

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko fizjoterapeuty

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko psychologa

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko sprzątaczki nr 1

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko sprzątaczki nr 2

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko rejestratorki medycznej

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko psychologa nr 2

Poprzednia strona: Klauzula informacyjna - rekrutacja  Następna strona: Lista kandydatów