Do pobrania

  • Instrukcja dot. postępowania w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności PJSMP lekarza, pielęgniarki lub psychologa wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi - Pobierz
  • Formularz zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy - Pobierz
  • Formularz zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności pielęgniarki z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi praktykującej indywidualnie - Pobierz
  • Formularz zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy będącej indywidualną praktyką lekarską oraz lekarza w niej praktykującego - Pobierz
  • Formularz zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności lekarza, pielęgniarki, psychologa wykonującego zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy - Pobierz
  • Formularz zgłoszenia  podjęcia / zakończenia działalności  psychologa z zakresu medycyny pracy praktykującego indywidualnie - Pobierz
  • Skierowanie na konsultację do WOMP - Program "Ochrona Narządu Głosu" - Pobierz
  • Skierowanie na konsultację do WOMP - Zakładowy Program Ochrony Słuchu - Pobierz
  • Skierowanie na konsultację do WOMP - Program Antyalkoholowy w Środowisku Pracy - Pobierz
  • Deklaracja uczestnictwa w programie promocji zdrowia - Pobierz
Poprzednia strona: Polityka jakości  Następna strona: Linki