Kierownictwo

Kierownictwo Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach:

Dyrektor
lek. med. Anna Mikołajczyk
tel. 41 34 79 701
fax 41 34 79 702

Kierownik Działu Konsultacyjno – Diagnostycznego ds. Merytorycznych
lek. med. Katarzyna Przemirska
tel. 41 34 79 723

Kierownik Działu Konsultacyjno – Diagnostycznego ds. Organizacyjnych
dr n. med. Ewa Latała – Łoś
tel. 41 34 79 731

p.o. Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca Pracę Innych Pielęgniarek
mgr Justyna Hamarneh
tel. 41 34 79 724

Kierownik Laboratorium Diagnostycznego
mgr Agnieszka Piechowska
tel. 41 34 79 750

Kierownik Działu Rehabilitacji
dr n. med. Marek Grabski
tel. 41 34 79 733

Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej
dr n. med. Beata Książkiewicz
tel. 41 34 79 716

Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
lek. med. Katarzyna Góral - Uszyńska
tel. 41 34 79 711

Kierownik Działu Promocji Zdrowia
dr n. o zdr. Monika Szymocha
tel. 41 34 79 712

Główny Księgowy
mgr Iwona Putowska
tel. 41 34 79 707

Kierownik Działu Kadr i Zamówień Publicznych
mgr Halina Stachowicz
tel. 41 34 79 708

Kierownik Działu Zarządzania Jakością i Administracji
mgr inż. Danuta Jamrozik – Szymkiewicz
tel. 41 34 79 709

Kierownik Działu IT
mgr inż. Grzegorz Warowiec
tel. 41 34 79 745