Kierownictwo

Kierownictwo Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach:

Dyrektor
lek. med. Anna Mikołajczyk
tel. 41 34 79 701
fax 41 34 79 702

Kierownik Działu Konsultacyjno – Diagnostycznego
lek. med. Katarzyna Przemirska
tel. 41 34 79 723

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca Pracę Innych Pielęgniarek
mgr Justyna Hamarneh
tel. 41 34 79 724

Kierownik Działu Rehabilitacji
dr n. med. Marek Grabski
tel. 41 34 79 733

Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej
dr n. med. Beata Książkiewicz
tel. 41 34 79 716

Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
lek. med. Katarzyna Góral - Uszyńska
tel. 41 34 79 711

Kierownik Działu Promocji Zdrowia
dr n. o zdr. Monika Szymocha
tel. 41 34 79 712

Główny Księgowy
mgr Iwona Putowska
tel. 41 34 79 707

Kierownik Działu Kadr i Płac
mgr Iwona Łyżwa
tel. 41 34 79 708

Kierownik Działu Zarządzania Jakością i Administracji
mgr inż. Danuta Jamrozik – Szymkiewicz
tel. 41 34 79 709

Kierownik Działu IT
mgr inż. Grzegorz Warowiec
tel. 41 34 79 745