Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

29-05-2019 , Informacje
29-05-2019 , Informacje
 
bip
wrota świętokrzyskie
Korupcja szkodzi zdrowiu
ePUAP2
20-lecie Województwa Świętokrzyskiego
polska nagroda jakości

Polityka jakości

WOMP jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej świadczącym usługi z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia pracujących z terenu województwa świętokrzyskiego. Świadczenie usług na wysokim poziomie Ośrodek zapewnia dzięki przestrzeganiu przepisów prawa, postępowaniu zgodnie z dobrą praktyką lekarską oraz współpracując z podmiotami kreującymi politykę zdrowotną nad pracującymi, pacjentami i dostawcami. WOMP podnosi jakość swoich usług poprzez doskonalenie zawodowe kadry, rozwijanie i modernizowanie bazy diagnostyczno - terapeutycznej oraz ciągłe dostosowywanie działalności medycznej do zmieniających się potrzeb rynku. Ośrodek utrzymuje i stale doskonali wdrożony system zarządzania jakością oparty na normie PN EN - ISO 9001:2009.


Cele strategiczne

 • Umacnianie wiodącej pozycji Ośrodka w zakresie kompleksowej ochrony zdrowia pracujących w województwie świętokrzyskim.
 • Rozwiązywanie problemów zdrowotnych populacji pracujących poprzez realizowanie polityki promocji zdrowia.
 • Zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych zadań.


W/w cele Ośrodek realizuje poprzez:

Ad. 1

 • bieżące dostosowywanie realizowanych zadań Ośrodka do obowiązujących przepisów prawa i zmieniających się potrzeb rynku
 • szkolenie lekarzy i pielęgniarek realizujących opiekę profilaktyczną nad pracującymi

Ad. 2

 • opracowywanie i wdrażanie programów promocji zdrowia adekwatnych do potrzeb populacji pracujących
 • podnoszenie poziomu świadomości pracodawców i pracowników w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poprzez edukację prozdrowotną.

Ad. 3

 • ustawiczne doskonalenie zawodowe personelu WOMP
 • stosowanie nowoczesnego sprzętu diagnostycznego
 • zapewnienie i utrzymanie właściwej infrastruktury do realizacji zadań
 • monitorowanie i udoskonalanie wdrożonego systemu zarządzania jakością