Godziny pracy

 

Godziny pracy poszczególnych poradni lekarskich i pracowni diagnostycznych:

 

Poradnia Medycyny Pracy

poniedziałek - piątek 7.00 – 14.35

 

Poradnia Chorób Zawodowych

poniedziałek - piątek 7.00 – 14.35

 

Poradnia Neurologiczna

poniedziałek 12.00 – 14.00
czwartek 11.30 – 13.00

 

Poradnia Okulistyczna

poniedziałek – czwartek 7.00 – 14.35
piątek 10.50 – 14.35

 

Poradnia Dermatologiczna

Indywidualne ustalanie terminów konsultacji

 

Poradnia Laryngologiczna

poniedziałek 8.00 – 15.10
wtorek 8.00 – 13.00
środa 7.30 – 14.10
czwartek 7.30 – 15.00
piątek 8.00 – 12.00

 

Poradnia Foniatryczna


poniedziałek 11.30 – 15.10
środa 11.30 – 14.10
czwartek 7.30 – 12.30

 

Poradnia Alergologiczna

Indywidualne ustalanie terminów konsultacji

 

Konsultacyjna Poradnia Chorób Zakaźnych
(dla celów orzeczniczych w zakresie patologii zawodowej)

indywidualne ustalanie terminów konsultacji

 

Poradnia Radiologiczna

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.00

 

Pracownie badań dodatkowych:

 

Pracownia EKG

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

 

Pracownia bad. osób naraż. na drgania mech.

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

 

Pracownia badań układu równowagi

poniedziałek - piątek 7.00 – 14.35

 

Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

 

Pracownia badań słuchu

 

  • Audiometria tonalna i impedancyjna

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

 

  • Badanie otoemisji akustycznej

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

 

  • Badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR)

Indywidualne ustalenie terminu badań

 

 

Pracownia badań kapilaroskopowych

Indywidualne ustalanie terminów badań

 

Pracownia testów płatkowych

indywidualne ustalanie terminów

 

Pracownia testów punktowych

indywidualne ustalanie terminów

 

Pracownia Psychologii Pracy

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

 

Punkt pobrań

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35
(pobieranie materiału do badań w godz. 7.10 - 11.45)

 

Pracownia Logopedyczna

poniedziałek 11.00 – 15.00
środa 11.30 – 14.30
czwartek 8.00 - 12.30

 

Pracownia RTG

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.00

 

Poprzednia strona: Rejestracja  Następna strona: Zalecenia dla pacjentów