Odwołania

Osoba badana w WOMP w ramach badań profilaktycznych, badań kierowców oraz badań osób 
ubiegających się o pozwolenie na broń
, nie zgadzająca się z treścią orzeczenia lekarskiego ma prawo 
wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania w instytucie badawczym w dziedzinie medycyny pracy, w terminie:

  • 7 dni od otrzymania orzeczenia - dotyczy badań profilaktycznych
  • 14 dni od otrzymania orzeczenia - dotyczy badań kierowców<
  • 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia - dotyczy badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

 

Osoba diagnozowana w WOMP w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, nie zgadzająca się z treścią orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania w instytucie badawczym w dziedzinie medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego.

 

Wniosek o ponowne badania należy składać w sekretariacie WOMP od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.35

Poprzednia strona: Zalecenia dla pacjentów  Następna strona: Do pobrania