Zalecenia dla pacjentów

 • osoby wykonujące badania powinny zgłaszać się na czczo, wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej używek
  (alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne)
 • osoby pobierające świadczenie rentowe lub posiadające stopień niepełnosprawności powinny posiadać aktualne
  orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności
 • osoby używające okularów powinny posiadać je ze sobą
 • osoby przewlekle stosujące leki powinny zabrać je ze sobą lub posiadać ich spis
 • kierowcy, osoby pracujące w narażeniu na hałas oraz osoby diagnozowane w kierunku choroby zawodowej
  słuchu powinny unikać ekspozycji na hałas, przez co najmniej 16 godzin przed badaniem
 • osoby zgłaszające się w celu wykonania testów alergicznych powinny odstawić leki przeciwhistaminowe
  i sterydowe doustne na 2 tygodnie przed ustalonym terminem badania, po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.
Poprzednia strona: Godziny pracy  Następna strona: Odwołania