Wpis do rejestru

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy.

Pielęgniarka służby medycyny pracy (mieszkająca na terenie woj. świętokrzyskiego), jeżeli zamierza wykonywać zadania służby medycyny pracy powinna założyć w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach wniosek o dokonanie wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający spełnienie przez pielęgniarkę dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych

  Podstawa prawna:

  § 2 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. Nr  206 poz. 1223).

  • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochrony zdrowia pracujących (kopia dyplomu specjalizacji) lub

  • ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących 
   (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego)

 1. Informację o miejscu wykonania zadań służby medycyny pracy (ZOZ, NZOZ, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska)
 2. Dokument stwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki (kopia prawa wykonywania zawodu wydanego przez izbę pielęgniarską)

 

Uwaga - zgodność kopii z oryginałem dokumentu winna być potwierdzona

Poprzednia strona: Pielęgniarki pjsmp  Następna strona: Psycholodzy pjsmp