Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Postępowania poniżej 130 000,00 zł (od 2021 roku)

Ogłoszenie o przetargu (trzecie) na sprzedaż aktywów trwałych wchodzących w skład mienia ruchomego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach

Postępowanie na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WOMP w Kielcach oraz ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie nośników danych, gotówki, ubezpieczenie budynku i budowli (PDZP-26/P-86/21) 

Postępowanie na sprzedaż i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz pozostałych akcesoriów komputerowych (PDZP–26/P–52/21)

Postępowanie na sprzedaż i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz pozostałych akcesoriów komputerowych (PDZP26/P52/21) – unieważnione

Postępowanie na sprzedaż i dostawę artykułów medycznych, opatrunkowych (PDZP-26/P-34/21)

Ogłoszenie o przetargu (drugie) na sprzedaż aktywów trwałych wchodzących w skład mienia ruchomego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach

Postępowanie na sprzedaż i dostawę materiałów medycznych (PDZP-26/P-34/21)

Postępowanie na sprzedaż i sukcesywną dostawę materiałów biurowych (PDZP-26/P-46/21)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż aktywów trwałych wchodzących w skład mienia ruchomego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (PDZP-26/P-35/21)

Ponowne postępowanie na dostawę środków do utrzymania czystości (PDZP-26/P-7/21)

Postępowanie na wielofunkcyjne urządzenie do badania wzroku (PDZP-26/P-8/21)

Postępowanie na dostawę środków do utrzymania czystości (PDZP-26/P-7/21) – unieważnione