Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Zamówienia publiczne poniżej 30 000,00 Euro

Postępowanie na sprzedaż i dostawę wielofunkcyjnego urządzenia do badania wzroku do gabinetu okulistycznego

Postępowanie na sprzedaż, dostawę zestawów komputerowych testów psychologicznych na ekran dotykowy w ilości na trzy stanowiska wraz z aparaturą służącej do pełnego wsparcia psychologa – PDZP -26/P-38/20

Postępowanie na recertyfikację systemu jakości – PDZP-26/P-120/20 – ponowne postępowanie

Postępowanie na recertyfikację systemu jakości – PDZP-26/P-120/20

Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów WOMP w Kielcach PDZP-26/P-116/20

Postępowanie na sprzedaż i dostawę laptopa, rzutnika, ekranu i pilota multimedialnego PDZP-26/P-101/20

Postępowanie na sprzedaż,dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz inne akcesoria komputerowe PDZP-26/P-75/20

Postępowanie na sprzedaż i dostawę zestawów komputerowych i drukarek PDZP-26/P-86/20

Postępowanie na sprzedaż i sukcesywną dostawę materiałów biurowych PDZP-26/P-87/20

Postępowanie na sprzedaż i dostawę środków do utrzymania czystości. PDZP-26/P-60/20

Postępowanie na wykonanie przeglądów, konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i węzła cieplnego z podgrzewaczem wody. PDZP-26/PZP-59/20

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WOMP w Kielcach oraz ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie nośników danych, gotówki, ubezpieczenie budynku i budowli oraz samochodu osobowego – na okres 12 miesięcy. PDZP-26/P-70/20

Postępowanie na usługę pralniczą odzieży medycznej i innego asortymentu wraz z prasowaniem PDK-26/P-78/20

Postępowanie na sprzedaż,dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz inne akcesoria komputerowe PDZP-26/P-75/20 – unieważniony

Przetarg pisemny nieograniczony, sprzedaż samochodu służbowego PDZP-26/P-80/20