Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Postępowanie na wykonanie przeglądów, konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i węzła cieplnego z podgrzewaczem wody. PDZP-26/PZP-59/20