Psycholodzy pjsmp

Psycholog praktykujący indywidualnie na terenie województwa świętokrzyskiego zgłasza fakt podjęcia / zakończenia działalności do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko psychologa
 • adres i miejsce wykonywania praktyki
 • numer wykonywania zawodu / inny dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu psychologa
 • termin podjęcia lub zakończenia działalności

 

Zgłoszenia psychologa wykonującego zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej dokonuje kierownik tego zakładu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę i adres zakładu
 • wskazanie organu, który utworzył zakład
 • imię, nazwisko, i adres psychologa, numer prawa wykonywania zawodu / inny dokument potwierdzający prawo do
 • wykonywania zawodu
 • datę rozpoczęcia / zakończenia działalności

 

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne dokumenty (kopie):

 • decyzję o wpisanie do rejestru ZOZ, prowadzonego przez wojewodęstatut
 • wypis z KRS (w odniesieniu do podmiotów podlegających rejestracji w KRS)

lub

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność jednoosobową oraz osób prowadzących działalność w formie spółek prawa cywilnego

 

Formularz zgłoszeń psychologów - Pobierz

 

Poprzednia strona: Wpis do rejestru  Następna strona: Działy WOMP