Składki członkowskie

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział Kielce


Wysokość składki członkowskiej od 1 stycznia 2018r. wynosi:

  • 100 zł. rocznie dla członków pracujących zawodowo
  • 50 zł. rocznie dla  członków emerytów -  niepracujących zawodowo

Wpłaty można dokonać w siedzibie Towarzystwa w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 2A  (pokój 102) lub przelewem na nr konta:

PKO BP w Kielcach 34 1020 2629 0000 9702 0132 9457


Główna strona Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy- zobacz

Poprzednia strona: PTMP  Następna strona: Strona główna PTMP