Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Autor: zbadmin

Nabór wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształtującym się na kierunku lekarskim

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/8456-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznianie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim.html

Wznowienie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Dział Rehabilitacji

WOMP w Kielcach informuje, iż od dnia 4 maja 2020 roku wznawia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Dział Rehabilitacji. Drogą telefoniczną pacjenci otrzymają informację o terminie i rodzaju zabiegów.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – stan na 30.04.2020

Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz 374 z późn. zm.) – stan na 30.04.2020- pobierz

Stanowisko IMP w Łodzi dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID

Łódź, 17.03.2020 r. Stanowisko IMP w Łodzi dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 IMP w Łodzi zaleca: 1. Stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dotyczących organizacji pracy i procedur profilaktycznych…
Czytaj dalej