Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Współpraca z sojusznikami

Skład Koalicji Antytytoniowej:

 1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
 2. Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego
 3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 4. Komenda Wojewódzka Policji
 5. Kuratorium Oświaty w Kielcach
 6. Urząd Miasta Kielce
 7. Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 8. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 9. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
 10. Świętokrzyski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
 11. Komenda Straży Miejskiej
 12. Gazeta „Echo Dnia”
 13. Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej