Statystyka 2022

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach przypomina o ustawowym obowiązku realizowania przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy programu statystyki publicznej za rok 2022.

W terminie do 2 marca 2023 roku należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą portalu sprawozdawczego Centrum e-Zdrowia  – www.cez.gov.pl następujące  dokumenty:

  1. Sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących – druk MZ-35A,
  2. Sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami – druk MZ-35B.

Prosimy także o wypełnienie i odesłanie pocztą tradycyjną do WOMP w Kielcach w terminie do 2 marca 2023 roku:

  1. Sprawozdania z prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do pracowników chorych na choroby parazawodowe w roku 2022.
  2. Informacji o zakładach pracy, z którymi pjsmp ma podpisaną umowę (dane za rok 2022)

W przypadku braku realizacji świadczeń z zakresu medycyny pracy w 2022 roku należy złożyć sprawozdania zerowe. Wzory wymienionych formularzy sprawozdań dostępne są na naszej stronie internetowej (www.womp.com.pl) w zakładce lekarze (dot. formularzy: z prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do pracowników chorych na choroby parazawodowe; informacji o zakładach pracy, z którymi pjsmp ma podpisaną umowę).

Podstawa prawna:
1. Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zmianami)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 – Dz.U. 2021  poz. 2303 z późn. zm.).

Do pobrania: