Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Ogłoszenie o przetargu (czwarte) na sprzedaż aktywów trwałych wchodzących w skład mienia ruchomego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach