Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do diagnostyki obrazowej – nowe postępowanie