Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ I OPROGRAMOWANIA DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ