Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Kursy dla lekarzy

Kurs doskonalący organizowany przez IMP im. prof. J. Nofera w Łodzi adresowany do specjalistów i osób specjalizujących się w medycynie pracy oraz lekarzy zainteresowanych tematem opieki profilaktycznej nad pracownikami.

Czas trwania: 22.10.-25.10.2018r.
Miejsce wykładów: sala wykładowa IMP w Łodzi
Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Marta Wiszniewska

Tematyka kursu:

 • aktualne podstawy prawne i zasady orzecznictwa dotyczące badań profilaktycznych pracowników;
 • aktualne przepisy dotyczące badań osób ubiegających się o kierowanie pojazdami i kierowców;
 • aktualne przepisy dotyczące badań osób ubiegającym się lub posiadających pozwolenie na broń;
 • zespół bezdechu sennego w badaniach profilaktycznych pracowników;
 • aspekty natury kardiologicznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 • aspekty natury neurologicznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 • aspekty natury okulistycznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 • aspekty natury dermatologicznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 • podstawy prawne i zasady orzecznictwa dotyczące chorób zawodowych;
 • wytyczne dotyczące orzecznictwa w przypadku: chorób alergicznych, zespołu wibracyjnego, nowotworów, chorób zakaźnych, chorób związanych ze sposobem wykonywania pracy pochodzenia zawodowego;
 • prezentacje przypadków orzeczniczych diagnozowanych w Oddziale Chorób Zawodowych;
 • prezentacje przypadków orzeczniczych z Przychodni Chorób Zawodowych;
 • zajęcia praktyczne.

Cena kursu: 1 800, 00 zł + koszty zakwaterowania

Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania kursu w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Osoby chętne do uczestnictwa w kursie prosimy o zgłaszanie się do dnia 8 października 2018 r., do Sekcji Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

nr tel. +42 6314 680, tel/fax: +42 6314 665, adres e-mail: szkolen@imp.lodz.pl