Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Szkolenie dla inspektorów bhp

Szkolenie dla inspektorów bhp

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zaprasza na: szkolenie dla inspektorów bhp województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego”.

Program szkolenia:

  1. Idea i strategia wdrażania Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.
    2. Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pyły.
    3. Ochrona przed narażeniem na pyły występujące w środowisku pracy.
    4. Rola służb BHP przy planowaniu i organizowaniu badań i pomiarów stężeń pyłów na stanowiskach pracy – aspekty prawne i praktyka zawodowa.

Termin szkolenia: 02.07.2021r. godz. 8:00 (czas trwania szkolenia 8h).

Miejsce szkolenia: Kielecki Park Technologiczny, Kielce, ul. Olszewskiego 6, sala konferencyjna Dolina Krzemowa B.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 25.06.2021r. tel. kontaktowy 41 34 79 742 – Dział Promocji Zdrowia.