Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek smp

Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek smp województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego”  .

Program szkolenia:

  1. Epidemiologia chorób zawodowych.
  2. Idea i strategia wdrażania Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.
  3. Narażenie na pyły zwłókniające w środowisku pracy.
  4. Choroby zawodowe układu oddechowego spowodowane narażeniem na pył zwłókniający – pylice płuc – definicja i rodzaje.
  5. Diagnostyka pylic.
  6. Profilaktyka pylic.
  7. Postępowanie diagnostyczno- orzecznicze w kierunku rozpoznania pylicy jako choroby zawodowej.
  8. Analiza przypadków pylicy krzemowej.

Termin: 19.05.2021r. godz. 8:00 (czas trwania szkolenia 6h).

Miejsce: WOMP w Kielcach (sala 101).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa (6 pkt edukacyjnych). Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 17.05.2021r., tel. kontaktowy 41 34 79 742 – Dział Promocji Zdrowia.