Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Szkolenie dla lekarzy radiologii i diagnostyki obrazowej

Szkolenie dla lekarzy radiologii i diagnostyki obrazowej województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego”

Program szkolenia:

  1. Epidemiologia chorób zawodowych.
  2. Idea i strategia wdrażania Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego.
  3. Narażenie na pył zwłókniający w środowisku pracy.
  4. Pylice płuc – definicja i rodzaje.
  5. Rozpoznawanie pylicy wg. klasyfikacji Międzynarodowego Biura Pracy(ILO)- odczytywanie i opis badania radiologicznego klatki piersiowej.
  6. Inne badania w diagnostyce pylic ze szczególnym uwzględnieniem tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości.
  7. Analiza przypadków.

Termin: 09.06.2021r. godz. 8:00 (czas trwania szkolenia 6h).

Miejsce: WOMP w Kielcach (sala 101).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa (6 pkt. edukacyjnych). Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 26.05.2021r.  Dział Promocji Zdrowia, tel. 41 34 79 742.