Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Godziny pracy

Godziny pracy poszczególnych poradni lekarskich i pracowni diagnostycznych:

Poradnia Medycyny Pracy

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Poradnia Chorób Zawodowych

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Poradnia Neurologiczna

czwartek 11.30 – 13.00

Poradnia Okulistyczna

poniedziałek – czwartek 7.00 – 14.35
piątek 10.50 – 14.35

Poradnia Dermatologiczna

Indywidualne ustalanie terminów konsultacji

Poradnia Laryngologiczna

poniedziałek 8.00 – 15.10
wtorek 8.00 – 13.00
środa 7.30 – 14.10
czwartek 7.30 – 15.00
piątek 8.00 – 12.00

Poradnia Foniatryczna

poniedziałek 11.30 – 15.10
środa 11.30 – 14.10
czwartek 7.30 – 12.30

Poradnia Alergologiczna

Indywidualne ustalanie terminów konsultacji

Konsultacyjna Poradnia Chorób Zakaźnych
(dla celów orzeczniczych w zakresie patologii zawodowej)

indywidualne ustalanie terminów konsultacji

Poradnia Radiologiczna

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.00

Pracownie badań dodatkowych:

 Pracownia EKG

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Pracownia bad. osób naraż. na drgania mech.

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Pracownia badań układu równowagi

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Pracownia badań słuchu

  • Audiometria tonalna i impedancyjna

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

  • Badanie otoemisji akustycznej

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

  • Badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR)

Indywidualne ustalenie terminu badań

Pracownia badań kapilaroskopowych

Indywidualne ustalanie terminów badań

Pracownia testów płatkowych

indywidualne ustalanie terminów

Pracownia testów punktowych

indywidualne ustalanie terminów

Pracownia Psychologii Pracy

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Punkt pobrań

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35
(pobieranie materiału do badań w godz. 7.10 – 11.45)

Pracownia Logopedyczna

poniedziałek 11.00 – 15.00
środa 11.30 – 14.30
czwartek 8.00 – 12.30

Pracownia RTG

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.00