Współpraca z pracodawcami

Zapraszamy pracodawców zakładów pracy województwa świętokrzyskiego do uczestnictwa w programach promocji zdrowia realizowanych w WOMP

Każdy zakład pracy może realizować program promocji zdrowia dostosowany do potrzeb zdrowotnych i możliwości swoich pracowników. WOMP wspólnie z pracodawcą określa zasady wdrażania programu, którego realizacja będzie służyć ochronie i poprawie stanu zdrowia zatrudnionych oraz wzmocnieniu wizerunku firmy zarówno w opinii załogi jak i instytucji współpracujących z zakładem.

Nasz Ośrodek realizuje programy promocji zdrowia na mocy porozumienia w sprawie partnerstwa i współpracy w ramach programu promocji zdrowia lub deklaracji partnerstwa i współpracy. Wyżej wymienione umowy zawierane są do końca roku kalendarzowego. Po wygaśnięciu umowy istnieje możliwość przedłużenia realizacji programu w zainteresowanym zakładzie pracy na mocy kolejnych porozumień/deklaracji. W zakładzie może być realizowane kilka programów promocji zdrowia, w zależności od potrzeb zdrowotnych pracowników.

Szczegółowe informacje na temat programów promocji zdrowia aktualnie realizowanych w WOMP w Kielcach są dostępne w zakładce – Programy promocji zdrowia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Działem Promocji Zdrowia.
Tel.: 41 34 79 742 / 41 34 79 712
e-mail: monika.szymocha@womp.com.pl / wiola.moskal@womp.com.pl